top of page
  • Yangın Danışmanlığı Nedir?
    Yangın danışmanlığı, yapıların, araçların ve ya fabrikaların yangından korunması için gerekli teknik desteğin sunulmasıdır. Bu hizmetler, 1- Yangın raporunun hazırlanması, 2- Yangın raporuna göre yangın söndürme sisteminin dizayn edilmesi ve ya var olan sistemin NFPA standartlarına ve ya binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre kontrolü, 3- Duman kontrolünün sağlanması, 4- Yangın esnasında insanların tahliyesinin planlanması, 5- Yangın senaryosunun hazırlanması, şeklinde sıralanabilir. Ancak, yapının kullanım durumuna ve ya büyüklüğüne göre kullanılacak olan sistemler ve senaryolar değişiklik gösterebilir. Bu duruma ek olarak, kurulu olan yangın sisteminin bakımının ve testlerinin hangi zaman sıklığında yapılması konusunda teknik ekiplerin bilgilendirilmesi ve ilgili eğitimlerin verilmesidir.
  • NFPA Nedir?
    NFPA, 1896 yılında yangından kaynaklı mal ve can kaybını azaltmak için standartlar yayınlayan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir kuruluştur.
  • NFPA Standartları Nedir?
    NFPA standartları dünyaca kabul görmüş en üst düzey yangından korunma standartlarıdır.
bottom of page